MŠ PRAMÍNEK

MŠ Pramínek je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí. První třída nese název Rákosníčci, a je zde paní  učitelka Pavlínka s paní učitelkou Lenčou a paní asistentkou Ráďou. Druhá třída má název Vodníčci, zde je paní učitelka Monička s paní učitelkou Jituškou a s paní asistentkami Haničkami. V mateřské škole probíhá vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Putování s Pramínkem, díky kterému se děti vzdělávají ve všech pěti vzdělávacích oblastech, naplňovanými v jednotlivých činnostech souvisle a vyváženě, které směřují k osvojování si pěti klíčových kompetencí pro etapu předškolního vzdělávání. 

Během roku nás čeká spousta divadelních i hudebních představení, besídek, tvořivých dílen a dalších zajímavých akcí.

Těšíme se na Vás
Kolektiv mateřské školy

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky