Zápis do MŠ pro školní rok 2021 - 2022

pro další informace klikněte níže na ZÁPIS DO MŠ


ZÁPIS DO MŠ


MŠ PRAMÍNEK

MŠ Pramínek je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí. První třída nese název Rákosníčci, kde je paní  učitelka Markétka s paní učitelkou Kristýnkou. Druhá třída má název Vodníčci, zde je paní učitelka Monička s paní učitelkou Jituškou a s paní asistentkami Alenkou a Pavlínkou. V mateřské škole probíhá vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Putování s Pramínkem, díky kterému se děti vzdělávají ve všech pěti vzdělávacích oblastech, naplňovanými v jednotlivých činnostech souvisle a vyváženě, které směřují k osvojování si pěti klíčových kompetencí pro etapu předškolního vzdělávání. 

Během roku nás čeká spousta divadelních i hudebních představení, besídek, tvořivých dílen a dalších zajímavých akcí.

Těšíme se na Vás
Kolektiv mateřské školy